Home - Texts - Galleries - Other media - Links - Contact

 

 

Gösta Kriland


 

Ordalier och rubriketter


(urval, ur Kvicksand, 1989)


 

Iförd magistral bildvävkorazin – ränder gör att silhuetten blir oskarp och en kongruent "kostym" för parningstiden – anlägger jag den kompulsiva homokromien. Svartfan tar den som ser mig, och av porcupit, en avfallsprodukt från desintegratorn, skapar till duvanodockan på eldpallen "gruvan". Himlen rödgas och gardinerna brinner. Dockan placerar jag under rådbråkningsverkets dörrmatta och första bästa som torkar fötterna på den drar mina sjukdomar på sig.

 

* * *

 

Opåkallad centrifug att patta
åt den enfödda spikeklubban, trilobiters
bombasm bak väblars våder av naturgas.
"Stora tubor väver litet glass."
Dyngpatriarker på villovägar,
frillor födda i bur, rotfyllda blemmor,
baggar i char.

 

* * *

 

Komedienn i lystnaden bland thanatosträd
under balustrads dova tilltugg,
ögonlocks böljande
dykande endiver – efter skolastikens
tu / tula / tularemi
petition d'amour baron-triad
pimentokryddors tjugoett.


 
* * *

 

Lameller i tangibelt svårmod
och substantiell dependens.
Besatthetens och sinnesfridens blaupunkt.
Klappret av granulerade plikter cederar.

 

* * *

 

Etikanternas marmorskara
skuddar silikatet av sina offer.
Brännässlor furirerar styggelsen,
som märkvärdiseras och mausoleras
av genuinala soptippare

 

* * *

 

Kondomlig gestikulation över primates.
Fungi digererar recetter av brunkol,
bräkande teärenpris in memoriam.
Statuternas skaplynne oxideras i fåvitsko.

 

* * *

 

Ontologiska uringåenden
med. Krattor av jolm inpyr jordemödrar
på sådig metaforbjudning: rodockor
kappas i tredskodom. Russin.

 

 

 


 

Home - Texts - Galleries - Other media - Links - Contact