Home - Texts - Galleries - Other media - Links - Contact

 

 

POESIN
Det händer att ett ord gör uppror mot sitt konventionella innehåll.

Poesin är bärare av kunskapen om ett annat liv, den öppnar passagerna mellan människan och världen, den återerotiserar kosmos. Genom den skapas den Nya Myten.


Poesin initierar poeten i vardagens och tingens omedelbara verklighet och väsen. Den förädlar förnimmelsen, skyr det abstrakta och bringar hälsa.


Poesin är rörelse. Den följer begärets befallande riktning, mot världens förvandling. Den konfronterar det förhärskande med dess motsats det åtråvärda.


Poesin skapas inte, den blottas och uppstår mellan verkligheter. Den varken avbildar eller uttrycker, den skall tas bokstavligt. Poeten hörsammar Ordet, är en siare, frammanar det möjliga i nuet.

Poesin viger naturen i och utanför människan med människans tanke. Den är den universelle Eros' förmedlare. Livets ytterligheter och banaliteter säts i lek med varandra. Vår tids katastrof skulle så undergrävas och vittra bort.


Poesin driver anden att överträffa sig sjäv. Den uppmanar oss att lämna vår moraliska misär och ställa oss öga mot öga med det absoluta.


Allt är inte guld som klingar.(Surrealistgruppen 1993)

 

Home - Texts - Galleries - Other media - Links - Contact