Home - Texts - Galleries - Other media - Links - Contact

 

E   R   R   A   T   U   M

 

M   U   S   I   C   A   L

 

 

37 valda ljuddikter 1993 - 95

 

Johannes Bergmark

 

Surrealistförlaget 1995


 

 

“Erratum Musical” är stulet från Marcel Duchamp och betyder musikaliskt tryckfel. Duchamp använder det på två av de tre musikaliska kompositioner han gjorde i sitt liv. Det är en intressant historia för sig, men här betyder det bara att jag tycker om Duchamp och att tryckfel, eller omstyckningar av ord kan ha, och i detta fall har, en musikalisk funktion utöver den betydelse­styckning de också kan innebära.


Innehåll

(“Namnen” på dikterna är inga titlar utan den första raden i dem.)

Inledning. Vad är ljuddikt?

Varför skriver jag ljuddikt? Teckenförklaringar.

1.      Kaktur blodstänkt av rimfrosk

2.      Halp! Ta snea kul to masen

3.      Zrdz Rrgq zdrc. krlblmnp trlam-

4.      Lovande grälsjuk snapphane dreglar svart

5.      ROPA HARRY, SNORGÄRS.

6.      Vad medlårs morkom

7.      Relevante Stroboskar Kaviat privalium birå

8.      PÅTAGLIG LUMPKRYCKA KRASKAR SLAVSTINA UPP

9.      SOV LILLA SOL. MÅRDEN GLASAS IN.

10.    SNÅLJÅP SLICKAR LIKTORNAR

11.    TULLEN PLÅSTRAR. KRÅT INTE

12.    JAVA LINKAR SVAGT ÖVER PYTON.

13.    BREDBRÄTTADE LYPSYLER FRITAR

14.    Redbaska Ü                                                                   t pq.  

15.    GRAVTUTTE

16.    Pli gump trevande svamp tokfan

17.    Bra. bra garbar. rabargabrarab.

18.    Tvidelpalisongder länger medan kallas.

19.    Lika flarn smacka hästred

20.    RIV KALLSUPAR NAPPLAFTA

21.    KLASKALSPUDDINGEN RUVAR

22.    TIBAST OCH KLUTION NUVARP

23.    RINGVERKAN AV NIDLÅSET

24.    RÅKOKA BLÅTSLIPSNEN NJIDÅSRZ

25.    SENKOMMEN EN DLAG, KLATTADE

26.    MILITANT MILLISVÄRM MASK MASK

27.    LIKTORNAR! BLIDSLIPS! NAV-

28.    SUPKVASTAR LIKBORSTAR ROTKOFTOR ÅNGVÄLKAR

29.    Bli ledkalv volva glånupert triovill

30.    Ruben lapar sabelkapseln, slutar

31.    ASKUL SLITSTARK MORRHÅRSBEFÄNGD

32.    PINTA KALSNG GIVA TÅVA HA

33.    HANNIBAL LIVAR UPP TANTERNA

34.    LANGERMEKANISK KANT LASTAR

35.    FNÖSKBÖLJOR

36.    DRETÅS LIKSNATS SNAGVART STRAPS

37.    SNORT KNORVLAR PLOLT STRITAS

 


Vad är ljuddikt?

 

                  Ljuddikt är ett gränsland mellan poesi och musik. Det kan vara musik skriven i form av bokstäver. Jag känner mig inte hemma med det skrivna ordet, trots en viss mängd publicerade både politiska, teoretiska, poeto-teoretiska och poetiska texter. Jag känner mig hemma med ljud och lera, som båda p g a sin abstrakta formbarhet tycks mig ligga närmare kroppens språklösa önskan att frigöra sina möjligheter i världen.

                  Till ljuddikter räknar jag också många av dem som till största delen består av existerande ord, då dessa är valda av musikaliska skäl och inte på grund av sitt innehåll. Ibland händer det dock att vissa ord som vill bli nerskrivna, ändå censureras innan sitt nedpräntande (eller att jag för sent upptäckt att så borde gjorts), eftersom deras innebörd skulle vara alltför störande. Så till exempel med det utmärkta ordet “lidbom”, som på grund av den opoetiska associationen till en person med detta namn, censurerats till det mindre intressanta “lidblom”.

                  Förutom den censur som gjorts vid nedskrivandet och som inte går att helt kontrollera vare sig då den görs eller senare, har jag inte gjort några ändringar i den ursprungliga texten (annat än där det är angivet), även om man här och där kanske skulle vinna på det. Jag har också bevarat den kronologiska ordningen och raduppdelningen från originalet. Detta inte bara av lathet utan också av vetenskapliga skäl. Man kan här alltså studera upprepningar och kors­be­fruktningar mellan raderna, vilket är oundvikligt då man ofta sneglar på ovanstående rad samtidigt som den nästa präntas ned.

                  Av inspirationskällor måste nämnas främmande språk, ovanliga ord och egennamn. Det tjeckiska språket med sina för oss annorlunda bokstäver och ljud har i vissa fall blivit en av mina stora inspirationskällor. Jag läste det på kvällskurs i ett år, för att vara lite bättre rustad när jag skulle hälsa på de tjeckiska surrealisterna nästa gång. En motsvarande betydelse har nog mitt nuvarande hemlands språk norska med dess egennamn.

                  Det finns också ett par “rena” ljuddikter utan ordassociationer. De är stimulerande att skriva eftersom de tillkommer i ett musikaliskt delirium (och liknar röstimprovisation, så långt det är möjligt med text, som inte har getts möjlighet att utveckla sig i ögonblicket utan måst ta sin tillflykt till papperets fängelse), men de är otroligt svåra att läsa upp. De med de kastrerade orden däremot, går att läsa som “vanliga” meningar vilket naturligtvis gör dem ägnade åt olika dramaturgiska trick med tonläge och rytm. I vissa fall finns föredrags­beteckningar angivna. Dessa är genomgående kursiverade och skall naturligtvis inte läsas som en del av dikten. Vanligen läser jag dock dikterna med en ganska neutral röst, nästan som en nyhetsuppläsare. Ett ord som “IGIOT” läses med samma betoning som sitt närmast liggande “normala” ord “idiot”; min egen svenska dialekt, en mild stockholmska med stänk av lite av varje, står som modell för uttalet om inte annat anges. Jag tycker om den komiska effekten av något som låter som vanlig svenska men som på något vis är helt fel.

                  De roligaste dikterna tycker jag är de som hela tiden snubblar på “riktiga” ord och alltid lurar dem att göra annat än de trodde om sig själva. Och som plötsligt drar med sig ett redan innan dikten existerande ord som får begapas på “fel” plats och avslöja sina vanor och sin svaghet inför en ny situation.

                  Den enklaste psykoanalytiska kunskap säger förstås var och en, att för mig aktuella teman avslöjar sig genom ordvalet i dikterna. “Liber” förekommer vid en tid när jag har med förlaget att göra. “VIGELAND” när jag är extra fascinerad av Emanuel Vigeland. “FABELSVANS” är ett norskt sagoväsen – fast det hade jag glömt vid tiden för skrivandet – jag trodde att jag själv hittat på det. Men valet av orden är alltid gjort av musikaliska skäl. (Nåja, när ett uttryck som “fett-/slickande bantare” dyker upp, finns anledning att tvivla på om inte en och annan rent språklig skämtsamhet dyker upp.)

                  Det kommer också ord – ja ibland tränger de sig på med en sådan kraft att jag gång på gång måste stoppa dem – ord som jag veterligen aldrig någonsin använder till vardags, men som absolut vill göra sig hörda av klangliga skäl. Vissa av dem har jag mindre motststånd mot än andra.

                  Bilder formas av de sönderslagna ordbitarna och malplacerade hela orden, och bildar kollissioner som inte alls var meningen eller är uttänkta. Därav på köpet mycket bisarra situationer och formuleringar.

                  Ibland låter ett ord, trots att det är ganska avlägset, tydligt som ett helt annat, t ex “svettlebernöja” som låter som “fiskleverolja”.

                  Vid en viss punkt började jag skriva med stora bokstäver, och efterhand blev det naturligt att göra så. Det fjärnar bokstäverna en smula ifrån den vanliga utilistiska språkliga funktionen. Jag har velat trycka dikterna i stor stil också för att de ska läsas högt, stående och med rörlig kropp. Då måste det vara lätt att hitta var man är.


Varför skriver jag ljuddikt?

 

                  Att skriva ljuddikt är ett sätt att roa mig.

                  Jag erkänner att de allra flesta av dessa dikter tillkommit under ensamma stunder på krogen, i många fall under viss alkoholberusning. Under kvällens lopp brukar mitt skrivande dock att avbrytas av vänner eller nyfikna med-krogresenärer som undrar vad jag gör. Det är tur – för i de fall där jag fyllnat till för mycket och fortsatt mitt skrivande har kvaliteten märkbart försämrats, och sådana pekoral har jag besparat läsaren från, eller i tveksamma fall “censurerat” dem.

                  Att jag är mer musiker än författare vid de tillfällen dessa dikter nedskrivs, påminner om Bretons uttalanden om den automatiska skriften, som han menar kommer genom den inre hörseln snarare än genom det inre seendet. Men man kan tillägga att jag också är “humorist”. För jag kan inte komma på något annat skäl till deras existens än mitt eget nöje.

                  Och, kära läsare, ditt.

                  (Upproret mot det funktionalistiska och prosaiska språket, vilket naturligtvis är en förutsättning, är också helt och hållet ett nöje på min sida.)


Teckenförklaringar

 

                  Bindestrecket i t ex “PLISTKRAR-S” är till för att skilja konsonanternas ljud åt, så att det inte blir ett sch-ljud av r och s.

                  En understruken vokal betyder att den är lång eller betonad, så att i t ex “TOKROBERT” det som ser ut som egennamnet Robert uttalas med slutet o (som på norska).

                  En understruken konsonant betyder att den är hård, dvs “GIVKORV” uttalas som början av “giljotin” och inte som i början av “givmild”. I något fall betyder det bara maximal betoning, som i “RITBLOCK K! K!

                  En accent som i “SKNKEN” betyder att i:et skall betonas utan att bli långt.

                  Konturering av delar av långa ord har jag på vissa ställen gjort för att underlätta för ögat vid uppläsning, t ex “ASSABASKALLT”, vilket ju är lättare att snabbt uttala än “ASSABASKALLT”.1.

 

Kaktur blodstänkt av rimfrosk

Karta harklas mykosnart blandar

feber noshörnet svalt skalk

ihjäl mortandad svalp morok

igård portes rörel mek plitfabrel

spokta mot lisshjälp pubial man

arvtand adlog kryssfader mink

halp mosad damling vanartade mård-

vingar sabla snasken krusad hyber


2.

 

Halp! Ta snea kul to masen

Ro da le si gatesnetagen pa leta

snoa er en kneta slafen belopandet

Frilosskalanerfia pelessnan turv

ordning misan kan hala fisken

tova garnet fila tosnofasen

Pota ta jaga snett flisa ner ba

vid ojonestefagel frisprad

vidrig har snott koola masstel

foster har vilat kant i kant

får man liber not ska manna på

risen finger i ort. Lova att

aldrig mer har du gjort not som

havet krånglar ner i golvet

Pila toss mot akel svitoletasinata-

te sino knetareviljakolestolenemente

Haltalotta


3.

 

(Uttala varje bokstav (konsonant) tydligt och vördnadsfullt)

Zrdz Rrgq zdrc. krlblmnp trlam-

alablamnarpq talanarabalanap Qrn-

alblntp palalatprplalaqintazdrnrnt

niéouéllétrnlbplélénréleblntrdzdt.

rnlélélélébléndrntlblnrdlblnrlulb-

kúlptrnlpqrdztp. Qrlndtplqúlnrdt

pqúrnúlútnúiouéléiaounalálantdrtnz-

dtprgq. Lalalanigréounélalapla-

ganaritieoupletrilanatralndtpq.

Alabalalalanarapqirozdinitifiou

Bombabombadilapbombataladitititizdi-

niouladazdrtd


4.

 

(Läs långsamt och tydligt)

Lovande grälsjuk snapphane dreglar svart

korinter näsdropparna friserar.

Blodsvinkar snillar avgående filurer

galvaniserar fikusar plutoniskt

Slintande klapperhästar fasbinder

pistagemostarr vreden grötmilt

Kohantlar fuktsnar svekning

myllervist snarpskydd viltklok

Biskopsfint plyschkollage bylte

vinol poltje vigda fårkalle

flustrerad paradisisk matmår

fiska kax blanda i våtbyster metar

lavang gåtfusk. Kolva mankjen ior

mår du båt   toppa i kaftan   balkanen

skakstack polletera fyrkalk

halvard bärk. Ovrispa pilk

kryptosaurer filtrerar


5.

 

ROPA HARRY, SNORGÄRS.

PREDESTINERA DIG, DU ÄR INTE

FRÖ ÄNNU. MEDISTER OCH

MOTISTER, SKOPAN HEMJÄRN,

SNASK I BARK, KORPAR

ÖVERBASISKT VRIDMOLEKYL

MINGVARKLAR STORPLAR

FINMJUKERI, MISTER.

SVITHAVS BULKAR MYLLRA.

BIRILARA FRAKTYLER

PLISTKRAR-S MOT SVASK.

FIRABILTVÅNG VÅDLÅSKAS

MOT KANT, SVANK HAL MEN

SVÅNG. FYRKANTAL

BISSIKERAR PÅ KONFESSEN,

DEBLI! VÅKÅL I SNÅLVÅP

SNORKLAR KLASKANDE

TOKROBERT VILT-TVÅL.

KANTAL PALAZOOISKT

LIFIRUNDOM I VIKSTIPPADE

FASTEBUSKAR, NIVÅLIGA

VIDMÅADE BAXAR!!

HILLIBILLVINKANDE PILK

PIDÅAR MIRVEN MJUKMASKAR

ÖVERÄNDANOM PÅ-SEIDANOM!

PJISTER BETRIVRAS!

RENVALKADE OMBYTEN

MÅAR, VARIMERAS SNARK-

VARNARE PLÅSTRAR FÄRSK.

PLIST PYSTER KVALKAR I

SVENDANOM! SVALKAR

GRUSOM PÅLÄTT.

SVETTLEBERNÖJA.


6.

 

Vad medlårs morkom

kokpol bårtlådig mot

habil badlakan amplingen

nödlök

Fikron pålitad milslång

fiskultur

Vårtgärd vinkorg fiskjobb

Oblik palisandel vidlåvar

vinkelmoog frågask vithost

prunar valkert

Faskspelkare fjunar

mingvårtar spåtarn

frågalle mall talt svalat

vjongar

Frågvisa prunk.

Kuskar ympar tallbalk


7.

 

Relevante Stroboskar Kaviat privalium birå

limkysk plitfil ampli motvurst gåliat vistok.

avliva gommen rymligt snoddas. hasten skrotar

kasande skåp, lipar parvis gamla laster, pinglorna

fyller. vi torskar. gamman torkar. få fiser

friskt, lapande mot orken gnolar de libido tå för

skåp. någorlunda knot pyser frasande kallt flaskorna

torkar. vigeland makar kräftor mot stupande

ådror, filurar måtten svagt knastert. vidriga

lår går bittert ystande svina gingko. hadeland

varar vageln. knippe rundborst kokar svacka,

haklappar vitnar. bryt naveln gack åkande

lingonkvistar unkna gam. kål våt knackande

pittar gnolande slanka kloförsedda kex blint

slaka kadaverdisciplin. morgonstuvning sotar

gas faktiskt gudalikt pilsner. varaktigt kast-

rerar flinka soptömmare lasterna av nitrat.

rakar gapen tiovis påstådda hinkar gupp tå.

vårtor motarbetar lapis pizza saknar.

biodling mot kaftan, rask kalv krossas.


8.

 

PÅTAGLIG LUMPKRYCKA KRASKAR SLAVSTINA UPP

UR BLIDA TANDVALAR, LÅGFREKVEN SLICKAR HON

KASKEN UNDERBART. PLÅTBÅTAR VÅGAR MANETER UT

AV SIPPRANDE FIOLER. HIMMEL, VINNER GULDET PLUS,

PRUTAR VALKONTROLLEN BASTUKVISTAR BAK KOLKEN.

PIZZAFJÄLL VÅRTGÄRDAR PINGLORNA VARSKO SVARTEN.


9.

 

SOV LILLA SOL. MÅRDEN GLASAS IN.

TOVALILLA FIKAR LÄNGE. GÅTFULLA PALSTERNACKAR

STAPPLAR TAVELRAMMARNA TÖMMARNA GRÅTER.

PLINTARNA FLASKAR ASTROPPAR, BINKELFINTEN

FILAR VASST SKALPAR PÅSNITAR TROPPANDE

KASTMÖRKLOR KLÄPKLORNA VINKAR SNÄLLT HEJ-

HEJK. KÅLSIPPOR OCH BALKONGER KRONTALAR

BASFISKEN TÅVÄRT NIPPROR VIDINGE FIL. NUVAR

RAVELFASEN SNOPPTOPP LOPPGODROR VINGAR

TRA. VADAMALEN NALPAR RIMKLOSTRET TRIPPAR

KLAMT TVAGAS. LAVAMANGELN RUVAR PÅ

SKOLPTAGE GLIPA TOSSMAGE NOVALYCKPÅL.

LERVÄLLING SMINKAR HAPPNUSSTVÅNG SÄRKEN

SVÄRKER. BIDÉGROPSTARR GASAR SNOPET TIVOLI

NOGA PÅSLAGET TALLBARK GRANAR STAKAR.

PUTTRANDE UTNYCKLAR KLAMMERBORTTAGARE

GOLIAT VAKNAR. PÅTVÄTTAT STOPPTAGARUR MOR.

FOLIETORKAT GLANSNYTT PLUTTRAR TAPLAST

SKOLPOJKE KLANTRAR TANTARELLER VIOLKOLK

TOLVKOLVEN SNEKAR KNICKAREN VITLYCKE

TEJPAR MATLÅDAN NIOLVÅRTGÄRD TROSBYGGE.

GUMMIBARAISKUMTALARE NOPPAR GAMTRASSLARE

TAMIALPOLISKONG MÅNGSYSSLARE LIKTÅNG,

DUMPVALKEN BLANDAR NAVELSTOLEN NIVÅ-

NYPSYL PILKTÅLARE GALLIMASKSTÅNG TOLVAN LYMF-

NOT BRÅDLÅSER HANDKLOVARNA I MÅNADEN.


10.

SNÅLJÅP SLICKAR LIKTORNAR

I SVEPLÅNGA DRICKJOM SNICK-

SNACK. MOLACK KALKVAR VÅP.

TVI SÅ KÅTA VÅRTOR. PILLA

PLÅTARNA VISKAR LOSKSLOTT.

VARAR LATMASKERINGARNA

SVINNERLIGT PATRASMASKA

LAVOERING. VILLERVALLA

BLASKAR. TROHISTORIA

VILAR I SVITER. HANDFALLET

BAKBLINDER HASPTVÅLET

PRISP I LYCKAN.

VISVANTE HANTLAR BOLABB.

GARVTROTYL TILOSKAR TVÄTTEN.

PLÅTSKROTUM TUMMAR

LÄCKERT FETTFLÄSKAR.

SVARET ÄR PÅHITTAT.


11.

(En kärleksdikt, läses romantiskt.)

TULLEN PLÅSTRAR. KRÅT INTE

LÄNGRE ÄN GRÅHETSEN. VILL

ÄR DIN SILLTUNGA VALSEKEL,

PILSK ÄR SLIK PRÅM, LOVEN ÄR

TVAGAD TRETTON SVARV. SVISKON

FRYSER. TALA LINGONVINK.

VISKA INTE SVIDANDE PYTSAR,

PYSSLA VALKARNA ENE EFTER ENE.

LANGA VINGLANDE RADBANK

OFFSKA, MIN OFFSKA. LAMP I

PLUTANDE SLUPAR, ARVBINGE.

PULPANK ÄR DU, MIN GUDBANK,

LÅS IN SVÅLEN.


12.

(En berättelse. Läses sakligt.)

JAVA LINKAR SVAGT ÖVER PYTON.

TROVÄRDIGT PÅGAR HAN GÅTOR

TVÄRS MOT VAGHETEN. STOPPAR

MOT PILGUPPEN U.


13.

BREDBRÄTTADE LYPSYLER FRITAR

GISSLANDE BALLISTIKER MEDELST

ELSVETT. FLISUPPFÅNGAREN

FIKAR SELAR PYTTIPANNAN LIPAR.

BOSKALSBRITSEN SVIRAR. VIN-

ÅNGORNA KOLAPSAR KOLTÅNGEN

VIKER SPATEL UTOM-MÖRDARE.


14.

(Detta är en komposition gjord under Jaap Blonks workshop under Vokalfestivalen i Stockholm 1994. De stora bokstäverna framfördes av hela gruppen och de små av bara mig. Den vågade understrukningen betyder att bokstaven framförs med stark, grov och barsk röst. De stora vågiga linjerna betyder att bokstaven fortsätter med intensitet, den oregelbundet böljande linjen är en sorts grafisk tonhöjdsnotation. Prickarna är grafisk notation för korta snabba pipiga ljud med mycket andning.)

Redbaska Ü                                                                   t pq.  

frikadellenbellen A                                                         krtspglm.

zata          (mjukt)                qrrst                                 

PSCH

QRRB

hhlbngq.                                       

 

(falsettskratt) —> (alla)                                                 

p          q          q          p         t

mikroskopsvingande labieshurochefter

bilanstallbarrskottarsnask

|: PLISTRUT! — :| (rep. ad lib.)

(Folkmassa pratande, som vernissage eller krog.)


15.

GRAVTUTTE


16.

Pli gump trevande svamp tokfan

skaka tvagande kokande kallnande saga.

Gobi nåt tvättlykta spiritus.

Pråla palisander reva svalbard rova.

Mikro tåspett tavaste hutnytt.

Tiovis tilogram morfon love.

Svastika hopphopp trovärdig nitlott

pilt morås.


17.

Bra. bra garbar. rabargabrarab.

Garbra bragarbrar rabrargrab.

Krarabragrarbrarb. Brakrarbrakrarb-

raprarapragrarbragrabrar. Krabrart

Trabrarbkrarbap. Tavabrarkrapravrarp

Traprarkrabarbarobrarkrrstrarbrarpt.

Tarabarkraparabrarparakarabirartpstrk.

Krartrapbrarkrartyrarsrapraprarabarbkras.

Prarksrabrar ksatarabarpbrartarapbraras

tirabrakrarrtsrdprabrapibalabapara-

nasabararp Pirarstrarbrakarbpara-

satarabarakarp prirarstrarabrakar

barastarabrarp. Tarastampbrarakara-

lipastrarabprarkbrpsttrdnbp.


18.

(Censurerad genom fria förändringar.)

Tvidelpalisongder länger medan kallas.

Rapites. Medrotsig niss-snåts pili-stlank

vednigk nicklolas pilmar. Travnrest

timsnakra per ambol tolssal.

Livertur redbnåska klava-effhen.

Tolasam-pestamp kasse tavelfilker

likmorår gammelhin nidgeo


19.

(Något censurerad.)

Lika flarn smacka hästred

Spiralbaciller inflikar flickor

Lombart smiter undan skräfräckningen

Pilar flintar masktorkaren.

Sopålen sporkar mastpuggaren

Prispbågarna snurrar storken.

Pilstråkarna makar smartlikar.

Kofångarna pratar nattparken över.

Billhuggarna finskar tamgatorna.

Pittlfrågorna bifringrar mankhösten.

Pirogåtorna hasplar ursupuker vatt.

Piliflandermagen språgalt fattigen.

Novalyckosp psaltar hem basfingrol.


20.

 

RIV KALLSUPAR NAPPLAFTA

IVRIG GRISINTRIG GIRIGBUK ISTER-

PLATTA! TRAVA LASSOKALYPSON

LÅDERÅKNING KRINGELKRANS.

VISKA TAFATT TRIVIALA KLIPPKORT

KRUSA MEDHÅRT LIPSILL VILUNDER.

DRIVMUS SLIPSAR VARTNAGEL LIV-

KORKARNA BRINNER PISTAGIUS. BLIV

SLIDBRÄNNARE GÅTFULLA VINGÅKER

TÅGET LOCKAR KALLT, TUVA LUTAR

OFTA KORKAT PASS, LUVAN TUPPAR

AV GALT. MOLKOKADE KRIT-TORNAR

FILIP VISSLAR. LOVEN KOTTLAR.

KROKSABLADE LATVRÅLÅK LÄSKA

PILSNERN TAKSVÄNGEN! TRIVSELGOM

KLUTTAR HUPP-HUPP. VOKALA

LASSON PRUTAR. PLITKROKONGEN

ASPULERAR. VANT.


21.

 

KLASKALSPUDDINGEN RUVAR

PÅTAGLIGT PÅSSJUKA KLASSKAMPEN

SLICKEPILLISONG. RIVSTARTADE

TULIPANKRUTONGER TRÅNAR BISTERT.

TAMPAS PALATONISKT TOMPÅSAR

SVASTIKALUMP MOL GALLUPCANCER

RUMPSTARKT.


22.

 

TIBAST OCH KLUTION NUVARP

PRYAR LYMPNOSOR KLYMPER

RYPMYNTNINGAR. TREVOLT

KÅLLE GOSMYSTAN TINGVIO

GLIPA. NÅSGIOP METARE LIV-

GIOP SNUPPHÄNT VINDR. ALI

VINDKNIPPT NUÅKRA MISTAN

GLUPON NIPPER.


23.

 

RINGVERKAN AV NIDLÅSET

VIDVINKLAR LÖPSNÅRSBATONGEN

LIKRIKTAT ÖVERTUN. DET ÄR VRID-

MEKANISMEN SOM TINGLAR SÅ FETT.

INUTI VÅRTLÅRET SLIPPERTIPPRAR

LÅSKALVEN SVANKT MOT SKNKEN.

PLUTANDE LISPANDE LIDSVÅL

SKAKLAR LATMARÖREN SLINTVISSLET

SLIPTORNAR ÖVERMO LÖTGOTT. SNO

KNOTTEN RUNT TRONHÖVLINGEN,

LINKONVERKAN AV SNAPSKNUTEN,

LORTEN BAROMETRAR VIMMERTON.

TRÄHÖVDAD LORTSMASNARE ÖVÖPPNAR

ROPPERTON NOTVIDRIGT. GIVÅN

DRINNER BLIDLÅS SNÅRT GÅPÅ.

VÅLDHJÄLTA LAVE MAGNUS LABRADORER

NÅVÄL MILTVÅNG ACCEPTUERAS.

LÅDHOLKA SLAPPNAGEL FABELSVANS.


24.

 

(Rubato rytm!)

RÅKOKA BLÅTSLIPSNEN NJIDÅSRZ

KLUTSLAVMPTSRR... BLIGLÅS VITN

IVIOLKRA PALASTSR. IVIOGÅTR

HLLMP TIFLON LÅDSMEG VISKAS

KATT... HUPP... TIGIÅ VLI ILK.

MIDÅKERS PIPIPI VINGLA MACK.

LIVIA VIDTAR IFIGISTER BIGLOTTK

KLAVBATT TISTKER LIPPSKALA

BIDÅ LISKANDE GIPPIÅ. FINGAL.

SLÖBARA MESKENT FLISTPERK

HÄÄL. IVIAS GILLKOV DIVAS.

VIDIBAS DISTT HIFF HIFF

VILIVLIVILLITILLILIFFFILT.

ASSABASKALLT SMISKON DIVIAL

FISKBIDÉ TIPP TAPP LAPP SKALP.

ZINGON. BAK. GUVALÄPP! HILP

DITAL. ABALABIALK TALKFLET SPIT

HÄBÄLÄ! LIPP LAPP! DABALABO! GAT!


25.

 

SENKOMMEN EN DLAG, KLATTADE

FLISBOTTEN SKRÅET KARP IGIOT.

NÅVAL, GAFFIAT HRARPAR GAFE

KIFFIÅ SPATTR SAMBDA GJÅTA

NÅN GRIFJETT SPADER RITMÅSK.

KLIPPKOLT LAVAMEGAMBA NATAL

ROPLADE KLAFSKANDE SPRITTPÅSK.

ZZÅVRADE NAKEN GIVKORV NAPPNAPP

DIVÅT KLÅFLINGOR TAFATT NAFSK.

HATSKARVEK. SPATT SKATAR

SUTFILTIGT RITBLOCK K! K!

GJIOÅOUYUOÅÅÅÅHÅ...HÅ...HÅ...

presto

TRÅPAKILOPA! LIPRATIOKA FATT!

STIPP! KAPP! LIPLAP,LAPATARK! KARRT,

RAPPL! HAFF! GAVVA! ALLP! NANANA.

a tempo

DET VAR VÄL AVLAGLAT, SPALGAMPTAT,

RIPTSNÅRATSK, HALPTRAVARMORBET.

BILIBALÅ, BLIBLIBLABLÅ, BLUBLUB.

ANNAT VAR DET PÅ NÅTSKR.

SIDOFIGURER HÅVSTADE HLALP.

AVSTAVA! HAAA...A...NINI NÅNÅ

NONO ... O! ... O! ... O! ...

presto  lento, knarrande

NINI    IFIOSÅKALNJIOPJOGOLNOUPIÅA

a tempo

TAPPA! ASKPARTY TAFSMARPY

HAJA OJO NAPP NOP GLOVE NAT

ATREVA NALAM PASTA HRAP DAV.


26.

 

MILITANT MILLISVÄRM MASK MASK

                                                     p, viskande

MASK ! KALASKALOPS.. PS...PS...RK

MASK!                  KLAFSF

RI           HOPPSARIO     LISTF         GLITIO

GAAAAAAA         IIIIOOO   ...... (knarrande)

mörkt, staccato

HRM!   HREM!   HRUM!   HRAM!

falsett halsskinnsvibrato

aaaa

PL!   PLÖ!   PL!   PLUTTEPL!

PLLLL!! inandning, skrapande falsett

                                  ii           ii            ii            ii            ii

skorrande, ff

GAFFA          GAFFA            GAFFA

stön

UH!

RIDÅKALOSKA     HAFFHAFF     PILIDÅ

LITTMOSSVÄRM     LIBIÅ     PLITT!

RUBALIKOLA     SMATT     TIPPLÅ     BITA

SNAGKS.


27.

 

LIKTORNAR! BLIDSLIPS! NAV-

KAPSEL! TIVOLIKRUTONG! SADELFLAK!

STIMPENG! PENGPUNG! LUDERMÅK!

SURMULE! LINGONKANT! SABELTANT!

SLIPSTVÅNG! GRYTMANGEL! SKRYTMÅL!

TAVELGATA! SNAPSVANTE!

SNARK SKALL KALLT AVTÅGA MED

VÄRST SKAKEL LATMANGLAT AVKOK

ROVANIEMI LIKGYLTA SNÅDIG MÄSK.

HILLFON NOSAR FETT LIKBORSTE

SVANSKOMETER KOFLODEN KOHYLSA

SVOPP SVOPP NÅDIG GRÅT LISAR

MATT PLATTMAGAR KALVTÅLIG RUS-

BETJÄNT HAVSNIVÅ ROAD AV KOLV.

SVALT EN PENNIG FENPENTING

GENFLEMMIG SNODDKALOFS GRÅTFÄRDIG

MILD GRÖT KRAFSAR BASTANT MOTVALS

SLAGKAMP MOSTER SKOSKAV LUMPHINDER

SKOVART LABIL TAMP NÅDIG LYCKA GAV

MILT ATT ÄVLAS SLAGTÅLIG HAMMAR-

PLASK RÅDIG LIKGILTIGHET. GÅVAN

KANTAD NÅFÖRTIDEN HALV HALS.

SLIPAD LIPSILL FLÅDD MASK SPYFLUKA.

GLYPP NYSKAPANDES STUVNING RITA

MED TÅRNA AVABIS SILL-JAN SLITSAM

METER. GRÅT KÅRAR SOM SLÅR PÅ

GÅK. HADENÄRAN FÖRSTÅR DU,

EVERT BARTHUS HAR SLUPPIT ALLT,

FÖR HÄNDERSON VON HÄNDEL SLAPPT

SOM BARA KLEN VÅLNAD BISTERT

LIKNAR ALLT. SOMLIGT TOMRAR

BÅDE LIPPSON. AFFALT TALP GÅVA

LANT FLUGA LAMAR RAVELJEN

LALALA. INTE KORSON LIVA. SAMPLA

LATHETEN NITTON ÅR I STUGAN.

GAFF GAFF NATATA. RINGKLOCKARING.


28.

 

SUPKVASTAR LIKBORSTAR ROTKOFTOR

ÅNGVÄLKAR RAMSTUVNING KRING-

TORNAR PIKLOVAR. ÖSKAR FLIT-

BLADARE RANDFISTOL KÅTLEVER

PRADVISTON LIMBLANKARE AS-

MITTHUVNING KLANTFLASKA RAP-

TORSK RUVTÅNG KÅTFISKARE

RAPHATARE LANDARE AVGART

MATFRYSTER YSTERPLISTER YT-

FLASKA KRANSBINKARE LETNISSE.

ALLT. LAVENDELBLOMKÅL RÅSA-

NISSE HÄLFTENAVLAT RAMPSTUV-

NING LANTHYVLING INGON-

KVINTAR HALVBAROMETER INGEN-

TINKLARE. KLINTMÄTARE. HITTILLS-

STUVNING RUVARBATONG VEDER-

MÖDOM. ANTINGEN. LIVGÅVA.

HATMAT. RAP-PLANTA RASPSHERRY

RIVNINGSHYTT VETHYTT PLISHYTT

NYTTHETT HYTTSNUT SNUTTHUTT

BETRUT NUTT PLUTTSKRUT HUT-

VET BLUTMUTTER BUSTAMP LAMP-

RANARE GAMBINDARE BINDELFINKEL

LANTMATARE BETATANT RETLING

FINGERPISTOL LOTUSKOKONG MÅNG-

BATONG RONGARMONTERARE LIKA

FAST NATTSVALG VADUNDER RUND-

SVÅNG LIKA SVALT HALTMAGE

LATMANGAN AVLATARE RITMÅTT

NÅTTGOTT SNOTTPOLISANK NAVAL

LIKTÅNG SNARTMOSTER KASTVARNARE

UTANBÄRS NÅGOM MAT. KUVAD LAPP.

RIVTÅNG GÅTVARUHUS SNÅLBATONG

AVLIVARE LIVGIVARE LIVSTIVARE

SLIVKLIVARE HALT KAV GATUSTOP-

PARE SNÅTKOLV LAVELKÅL LIK-

BILDAD BATONK.


29.

 

Bli ledkalv volva glånupert triovill

lidblom nåväl. Haklapp sotlapar

ridpositron fåflinga slidbrännare.

Avalap ninja gluten myckjom nusten.

Ganges skamp tippar overtamp snikon.

Antrepist tipion hingst. Svidpärla

tvättsnitt diptykikon cancer. Advarsel

ryggbälte nedstilk kliorum. Matjestuka

gradlivet hakansprång. Må nittivåk

liter gatupaus. Stava klart kravdimpel.

Plåtslag


30.

 

Ruben lapar sabelkapseln, slutar

likgiltigt skamsen sliter nidåkers

vanmäktigt cancerogent. Slovener

vitslipar kantbrynet Etiopien

kalypso utanom lavemang fiolen.

Avarterna hamnar vid ridskolan

givmilt av kungen fostrad faster.

Svålen gal. Lampfeber ropar

galapremiär rapsystrar. Bröd-

raparen kantrar Ravel tillgodo

tokfan lips-låset fostrar ostron

moster kotång. Giv hystpolitron

medvurst kossa flis-tvångare

midiåker rivstart filibusterplatta

kyss klyster frysstartade mink-

vidlådare småtvång gåvobarn

kadavercancer kantsnåttron. Råv-

djurstand vitmålad slavisk scen,

frintskaltig slintar pristvång.

Krutfluga slupar rutmillimeter

rudlåda frugsvångare låter ut-

mätt Hubert rumptvång fett-

slickande bantare. Ridhosta

snor krattan slappslitare hyper-

sviskon trår galvanometerrival

slaskande hattväder ruvar bitter

likadana vräkningar gudaridna

spättor, fint rimmade hastar i

vinkar klattar frasigt barometer

frysande hatande lingon vill inte

längre svett fastnande mellan

kassarna hosta upp svastikan ur

lidtvånget svångcement travelt

limmande allt som iskallt

latar sitt foster hyperaktivt

stillastående hotbild notljus tatt.


31.

 

ASKUL SLITSTARK MORRHÅRSBEFÄNGD

FIOLGAPARE TRASKAR PÅSSJUKT TUPP-

HANDE KRISTERT MAGLÅTTERT TING-

ANDE HAND I HANKEL FLITIGA LITA

LÄSPAR KRAVFÖRLÖSANDE BANTSJUKT.

PINGELHINKAR KRITPRICKAR FRASK-

TORKARNE VRIDLÅNGT GALTVISPER.

ABRAKADULF FLUDRAPUKA PIS-

TOKIGT GLUPANDE HAPP. VAVAVA,

TAPPA GALLNUPERT IDIOFF

FLOSTER MITT I PÅTAGHET.

GRAPPA LATSVAL FUT. PRUK.

VIOLBULT TRAPLOVEN HAHH

PLA GRAVANASST TRALO-

GING HANAFASTET TRAVVÄNLIGT

FISKAR KASTERT GAM. GIOL

LIVTORKAREN SVALBASTAR KAP.

GAV LITEN ÅT LIGONGEN.


32.

 

PINTA KALSNG GIVA TÅVA HA

LAT MAS-KIT RIVADERIVÅ I RIVIÅ

PLITGLAD MATT, PLAT FLATTMADE

PIST. HINKAR PRANTATES FASTER

PATANAST KALVANITS HAR BANT

KATALAN DIT ÅTRÅN LITAR. SKA

VINKLAR BITAS STAVAS LAST-PASTISCH

KADRING. TAR VARA PÅ PSTRIN

PISSNOGA GAPA LATERT VIDVINKELN

FIST-SKIPAS KATTEN BATTERISK.

VAD HATET LÄSPAR VISPAR HLT

FRYSTORKAT KASTER. KAVRING

GITTER ITT PRISTOKIG SVAL MID-

VANKERT KRATERPOET KLOTFORSKAR

HANTELVIDRIGT SPILLTOK FRIDSAMT

PRATTSMÅTT. VADAN VISKAR KANT-

FILUSEN SPANAR GAPFRITT

PRATVÅRTA TISKELKALOTTER PASK.


33.

 

HANNIBAL LIVAR UPP TANTERNA

BASFIOSEN SMAKAT KADRILJ

FINTAR BAKLITEN NIPPERTOVIK

RIDNAPPEN TAMPAS SNAPPT

PILOTFALL GATUSTOPP LOVAR GINKO

TILOLASS SKAPELSE HATAR DIT

MÅTTEN ROPAR HARDU SKAPAT

SVATTEN HÅRDNAR RADBUTALJONGEN

LISTAR KALLVATTEN BKTUS SNORT

TITT SOMTAR PLATT KRATTA TA

MASKEN UR NIPPON TIST PATT

PRATAR HAST TUVALU PANT

SITT TI SATT PASTA SKAPT DIT

NOSPRATEN LORTAR HASTIGT

KRATT SMATTAR BATTEN GIT

LIPSNATTEN GASTAR BART-LIPSOM

BATUNGU BADLAPAN GANTISTOPPSAN

GRANTAR BITVIS BITTEÅ HALK.


34.

 

LANGERMEKANISK KANT LASTAR

PANTLÅTAREN HALVASTE PRITAR

VASKULÅNGEN VIDHASTEN SRATTAR

VATTENGASTUBA HRATTAR MASTEN

FRISKSPOTTAR PANTHEON FILIP

MOUSTRE TRIPALÅT GALAMETER

PLÅSTER PÅ SKANTBAROKANTRE

FRATER HASTAR SKATTEN KRAV

PÅ BITAR LINTE VRIDIP. ALLA

GANTBATAR SLATTAR TRANTEN DIP

LIMPSTEN SNATT DRATTA KAPSTALEN

SVEATTSTICKA KLANTSPRUTAR

SNATT VRIGSLITT TINTÅ GÅVSJUK

SPAT-TAG. GRINTAR KALKEN RAKT.

SNART KLART KRYNTAR PLATT

LIPANDE PANTEN LIKA SNÅDIGT

SOM GATRÅTTAN. HAR BATT

KLATTAN VINTER FISTORKAR

BARA PLINTEN SÅSOM SÅGEN

GÅSHUTAR PLASTRANTEVES SNITT

MÅGÅKER PRISTORKAR KLANTFRAC-

KEN TRIPPHATTAR TRAS-SPADEN SOM

GRÅKEN HALKAR. GIVAT SNITTEN,

GRÅT-KLÅKAR HIPPEN TILLS

SNITEN PISTAR GATSTARKT HARR-

BAKOM TILL PINLIPAR HANTRIVER

HARS VIGA LIPSLITT SNÅTT

PRIDVIDRLIG KLASGLAR VRAND

BATT-TIVRIOP-PLOP. KRUD SKA

VAN-DRATINGEN VARSA, GRAD-

VITT  TIST-EK SNITT FÖR PRITA.

AVALAP TIDAR BATURN GARNATT

TILLS PILTEN GÅNAR. ANT TRAVAR

DIT GINSEN TANKAR. HARRU

OST TAR BARK, KALLT LAT MARK

KRATER DART LAP...NAT. DATT

HRASTAR SNATT GASTAR DIT MINTON.

HANTAR STIPP TAR MAK LASTAR

GAP-SVILLER LIKON RAT SPADER.

RAVAR NATT-BART KRATTAN TASTAR

TRAMPORGEL GEKAR TANT RAPOM

LIPFISK TILTNAR GRANNT TAGEL

LANAR DATEN TILLS SNART LATAR

BIT-LIKT SOM SNATTEN. HANDU

BIT-FISK TATTAR GANTEN SOM

VILLO-VINN DISÅ SNAGGA TALA

LAT BTU DINÅPA.


35.

FNÖSKBÖLJOR


36.

(Något censurerad.)

DRETÅS LIKSNATS SNAGVART STRAPS

STISAS SNASKLTS TIRBILNAT KRANTS

FRADKBELNA SNATANS VIGLONTAR

DIGILÅS FLIOLBANK KNATSTRUPOS

SNIKFISKLA TANTBILKNOS FADAT

TNABNAS TRABPA KLABIA BIANTSK

KLUDSNITZKNA FNABNIOS SNABAS

KRAPLA SNASKSUR PRITOS TRAVP

PILKOTKROTNA SVALKA KAVIALT

SNAPP FLIDOS GAVNATSCHI

APNASTKA KNADAVIT IVIGIA

NIDJIFISKLATA KRIOASNAFIODASKÅ

GAVLANTSIAF FIASKALATÅ GAVNA

GANNVA GNATTO GKRRATT SVAT

SNTA GANT KANT SNATSI PA

GOWA KAGALLNA KAFFT HA

PITIÅ GNASKA FLATAIOTNÅMO

GROTSNOTZI AVPF FPLNTS ZNO O


37.

SNORT KNORVLAR PLOLT STRITAS

KULIS SLUPPNE FLIPP PLATT

SNAPEL GRADNAT SKITEN FLIT

PASKNARPLE RABAL KLAMP

SNITAD FRITID SLIDAT HAPP

LOTLINDAD NATTSVART KRIT-

STRECK SNITT


© Johannes Bergmark & Surrealistförlaget 1995

ISBN


Johannes Bergmark
Kontakt (Bergmark)
Denna sida uppdaterad 12 april 2012.

Home - Texts - Galleries - Other media - Links - Contact